Disclaimer

Voor onze website:

Website: clarq.nl en alle onderliggende pagina’s
Gebruiker: bezoekers van de website
Bedrijf: CLARQ BV de bevoegde uitgever van de website

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • CLARQ BV werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
  • CLARQ BV geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
  • CLARQ BV biedt geen garantie over de veiligheid van onze websit een kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  • CLARQ BV is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.
  • CLARQ BV verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.
  • CLARQ BV kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website.
  • CLARQ BV zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. CLARQ BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigen of beëindigen op/ van haar website.
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

Voor e-mails:

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. CLARQ BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten