Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Clarq B.V. te Nijmegen, Kamer van Koophandel 84714050 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Clarq B.V. alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.